ไอบีเอสกับงานทางด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Open Source eCommerce

Image: Magento
 • การเลือกคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บ (SEO)
 • รองรับหลายภาษา
 • การกำหนดคุณสมบัติของสินค้า
 • เครื่องมือทางการตลาด
 • การส่งสินค้าและการจ่ายเงิน

shopsoftware

image: xt-commerce
 • รองรับค่าเงินหลากหลายสกุล
 • กำหนดความยืดหยุ่นสูงสุดในการทำแม่แบบ
 • การแยกส่วนของการแสดงผลและโค้ดออกจากกัน
 • การจัดการลูกค้าและคำสั่งซื้อ
 • รองรับหลายภาษา

ข้อมูลเกี่ยวกับอีบิสสิเน็ตและอีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) นั้นก็คือการทำธุรกรรมทุกชนิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมต่าง ๆ 

สำหรับคำว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ e-business เพื่อการซื้อขายสินค้าและบริการ และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

จุดเด่นทั้งหมดนั้นคือประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของโลก ก็สามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ 

การเปิดร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถ
 • ขยายฐานลูกค้า
 • เปิดลูกค้าในกลุ่มใหม่
 • รายได้มากขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • สามารถขยายตลาดได้อย่างอิสระ

ไอบีเอส อินเทอร์เน็ต บิสสิเน็ต โซลูชั่นส์

ไอบีเอส ประเทศไทย เว็บไซต์


36,38 สามัคคีแมนชั่น

ซอยจันท์31 ถนนจันท์ ทุ่งวัดดอน

สาทร กรุงเทพฯ 10120

info(at)ibs-webdevelopment(dot)com

ไม่ควรประมาณการเวลาที่ต่ำหรือสูงเกินไปในการวิเคราะห์การสร้างร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและรายละเอียดที่ดี ต้องใช้เวลาจากการวิเคราะห์ตลาดและกฎหมายของประเทศนั้น ๆ พอสมควร 

ทางเลือกของการวิเคราะห์ทางด้านการตลาดนั้น คือการเลือกคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือที่เราเรียกว่า SEO เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าหาให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของเครื่องมือค้นหา

องค์ประกอบสำหรับการพิจารณาในการจัดทำร้านค้าออนไลน์
 • จำนวนของกลุ่มสินค้า
 • สินค้าและส่วนประกอบสินค้า (ขนาด สี หรืออื่น ๆ )
 • การจ่ายเงิน
 • การส่งสินค้าและวันรับของ
 • ส่วนลดรวมถึงการส่งเสิรมการขาย
ไอบีเอสขอเสนอการจัดทำร้านค้าออนไลน์ดังนี้
 • Plus One with IBS
 • Visit us through Facebook
 • Follow us through Twitter
 • Get update news of TYPO3 from IBS

TYPO3 Developer Template Value (Beta 6)

Graphic: Download TYPO3 Template Package Free!
ข่าวสารบทความ