TYPO3 - ฟรีซอฟต์แวร์สำหรับเว็บไซต์การจัดการเนื้อหาระดับองค์กร

TYPO3 มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์การจัดการเนื้อหาระดับองค์กรได้ดีประเภทหนึ่ง และยังเป็นฟรีซอฟต์แวร์ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ง่าย รวมถึงสามารถที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขโค้ด เพื่อให้เหมาะกับการทำงานขององค์กร มีโมดูลสำหรับการเลือกใช้งานมากมาย อีกทั้งยังมีชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถขยายขนาดของเว็บไซต์ได้อย่างไม่จำกัด

TYPO3 Logo

TYPO3 ถูกพัฒนาขึ้นชาวเดนมาร์ค ชื่อว่า  Kasper Skårhøj  ภายใต้ TYPO3 framework นี้ ถูกออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท อาทิ MySQL PostSQL หรือ Oracle  รวมถึงความสามารถในขยายโมดูลการทำงานเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

นอกจากโมดูลการทำงานต่าง ๆ มีให้เลือกใช้กันมากกว่า 4,000 โมดูล ตามความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ แล้ว TYPO3 ยังมีชุมชนสำหรับนักพัฒนาที่เข้มแข็ง และสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วจนทั่วยุโรป และปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายสู่เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ TYPO3 ยังได้ชื่อว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม เหมาะที่จะนำมาพัฒนาระบบสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกัน

ส่วนการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น ยังคงมีปัญหาเนื่องจากขาดเอกสารที่เป็นภาษามาตรฐานในการเรียนรู้ แต่ถ้าหากเป็นผู้ที่สามารถฝึกฝนให้เข้าใจได้แล้ว ก็สามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์ด้วย TYPO3 ให้สำเร็จได้ภายในเวลาอันสั้น


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา