Drupal Logo

Drupal - Open Source Content Management System

Drupal คือ ระบบการจัดการเนื้อหาแบบ Open Source แบบ GPL3 ที่ดีประเภทหนึ่ง เริ่มต้นการพัฒนาตั้งแต่ปี 2001 โดย Dries Buytaert  ด้วยสถาปัตยกรรมภายในที่ยืดหยุ่น ทำให้การพัฒนาต่อยอดทำได้ดีขึ้น 

ด้วยโครงสร้างที่ต่างจากระบบการจัดการเนื้อหาประเภทอื่นๆ ที่ไม่มีการแยก User Interface แต่จะแยกตามสิทธิ์ของผู้ใช้ ทำให้ Drupal มีระบบจัดการเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานที่ดีมาก รวมถึงมีโมดูลให้เลือกใช้งานมากมายเช่นกัน

นอกจากนี้ Drupal ยังมีรูปแบบการแสดงผลที่ค่อนไปทาง Blog สมัยใหม่ ซึ่งแตกต่างจากระบบการจัดการเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ที่ยังคงมีรูปแบบการแสดงผลเชิงข่าวอยู่ ดังนั้นความแรงของกระแส Blog จึงมีส่วนผลักดันความนิยมในตัว Drupal

รางวัลชนะเลิศ ระบบการจัดการเนื้อหายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน ในปี 2007 2008 และ 2009 ทำให้กระแสของ Drupal ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญของ Drupal อาทิ
 • การแยกเนื้อหาและโครงสร้าง
 • สิทธิ์การเข้าใช้งาน
 • วิธีการจัดหมวดหมู่คำศัพท์ตามความหมาย (Taxonomy)
 • ค้นหาข้อความแบบเต็มคำ
 • รองรับ Real URL แบบสมบูรณ์
 • การใช้ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปได้
 • ความสามารถในหลายภาษา
 • ความปลอดภัยและ OpenID
โมดูลที่มีการใช้มากใน Drupal
 • Administration menu
 • Content Construction Kit [CCK]
 • FCKeditor - WYSIWYG HTML
 • Views
 • Pathauto
 • Backup and Migrate
 • Token
 • Lightbox
 • Webform
 • CAPTCHA

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา