ไอบีเอสคือใคร?

ความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานที่มีอุดมคติในการทำงานที่ตรงกัน และสามารถสร้างสรรค์เว็บไซต์คุณภาพด้วยระบบการจัดการเนื้อหา TYPO3 และร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือที่มาสำหรับการเป็น "ไอบีเอสกรุงเทพ" ในปัจจุบัน

เราอาศัยพื้นที่เล็ก ๆ ในกรุงเทพ และเพื่อน ๆ อีก 3-4 คน ในรูปแบบฟรีแลนซ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนออฟฟิส และติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ประเทศเยอรมัน ด้วยการประยุกต์ฟรีซอฟต์แวร์ และกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศได้อย่างลงตัว รวมถึงนำไปใช้สำหรับควบคุมกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

การมอบหมายงานต่าง ๆ อย่าง "ถูกคน ถูกงาน ถูกที่ และถูกเวลา" รวมถึงการวิเคราะห์และวิจัยถึงความต้องการของลูกค้าที่เราได้รับมากกว่า 10 ปีในเยอรมัน และ มากกว่า 3 ปีในประเทศไทย ทำให้เราสามารถพัฒนาแพ็คเกจสำหรับเว็บไซต์เพื่อการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และตรงความต้องการมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย TYPO3 ทำให้เราสามารถส่งมอบได้ทันเวลาและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราขอมอบแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งระบบการจัดการเนื้อหา การใช้งานทางอินเทอร์เน็ต และอีคอมเมิร์ซ บนพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส ทำให้คุณไม่ต้องกังวล เรื่องค่าลิขสิทธิ์ และทำให้ประหยัดต้นทุนในอนาคตได้อีกด้วย

เรากำลังมุ่งสู้เป้าหมายทางด้านเทคนิคดังนี้

  • TYPO3, TypoScript, TYPO3 Extension Development
  • Magento Module Development
  • Barrie Free Web Solutions
  • Search engine optimized programming
  • Page and off page optimization
  • Source Validated

  

เพิ่มความคุ้มค่ากับไอบีเอส

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าและการเป็นหุ้นส่วนในระยะยาว ด้วยการเสนอให้บริการในราคาที่สมเหตุผล เนื่องจากการพัฒนาของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนางานได้อย่างแท้จริง เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำหรับการเลือกพัฒนาเว็บไซต์กับเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่นี่

  • Plus One with IBS
  • Visit us through Facebook
  • Follow us through Twitter
  • Get update news of TYPO3 from IBS